BE ELITE Clinic

DENÍK MONIKY KAVKOVÉ | 27.3.2020

Vše, co se kdy pokazilo, mělo v mém životě nějaký význam : nakonec mě dovedlo k něčemu lepšímu.
Každý člověk, který z mého života odešel, byl nahrazen někým hodnotnějším. Takže teď už vím, že když se něco nepovede, je to jen proto, že mě čeká něco mnohem lepšího ...
 
Vesmír ví, co dělá. 
 
Má nás koronavirus něco naučit?
Tato situace prověří nás všechny - naše kvality, náš hodnotový systém, naše zdraví, pokoru, sílu a odhodlání, naši ohleduplnost a schopnost myslet a jednat „out of the box“. Co všechno nám tato doba ukazuje každý den?
 
1) Že jsme si všichni rovni. Že žádné postavení, povolání, náboženství či kultura nerozhoduje o tom, jestli a jak nás virus postihne, jaký bude mít průběh.
 
2) Jak cenné je naše zdraví. Zdraví, které je to jediné a nejcennější co máme a které se podílí na tom, abychom žili šťastný a plnohodnotný život.
 
3) Jak materiální je naše orientace a namísto základů jako jsou vztahy, rodina, zdraví, práce,  jídlo a voda  nás šťastnými dělají materiální věci, které žádnou hodnotu nemají .
    
4) Jakou hodnotu má práce - lékařů a zdravotníků, učitelů a všech, jejichž důležitost teď najednou chápeme.
 
5) Jak důležitá je rodina a domov, kterou častokrát opomíjíme, bereme ji jako samozřejmost. 
 
6) Že dnes více než kdykoliv jindy záleží vše jen na každém jednom z nás. Že společenská odpovědnost je o nás lidech, kteří tu společnost tvoříme a musíme se starat jeden o druhého.
 
7) Že musíme být trpěliví. Situace jako tato se v historii opakovala už několikrát. Vše projde, pomine a naše životy dostanou šanci na nové začátky a změny ....
 

8 ) Že náš svět, příroda, životní prostředí bude přesně takové, jak si ho sami vytvoříme.

Nezapomínejme, člověk je tvor jedinečný, silný a výjimečný. Kam jde naše pozornost, tam jde energie, kde je energie, tam se dějí změny...Posílejme tu pozornost a energii tím správným směrem. A všechno bude dobré…

 
Vaše Monika Kavková

 

Zpět